Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wspieramy
Przedsiębiorców
Współpracujemy
z naukowcami
Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy
Naszą ofertą obejmujemy najmłodszych oraz
młodzież
Ponad 15 tysięcy
osób
przeszkolonych
Ponad 85 ukończonych
projektów

Malbork i Gliwice, to kolejne z cyklu spotkania informacyjno – doradcze. Duże zainteresowanie i masa pytań które zadawali obecni podczas spotkania pracodawcy, samorządowcy i specjaliści z Urzędów Pracy.

Spotkania informacyjno-doradcze, to część projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” promującego zmiany kulturowe, w tym model partnerski, jako rozwiązanie umożliwiające łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wśród kobiet i mężczyzn. Stosowanie modelu partnerskiego oraz możliwość stosowania alternatywnych form zatrudnienia, to szansa na powrót do pracy kobiet, ale również odciążenie mężczyzn w utrzymaniu rodziny. Umożliwienie im zwiększenia czasu jaki mogą poświęcić rodzinie, a w szczególności dzieciom.

Podczas spotkań poruszano m.in. tematykę związaną z stereotypami płci, łańcuchem dyskryminacyjnym, ekonomią życia codziennego, segregacją na rynku pracy, zarządzaniem różnorodnością w firmie, zarządzaniem wiekiem, elastycznymi formami pracy, urlopami rodzicielskimi.

Szczegółowe informacje o miejscach i terminach kolejnych spotkań informacyjno-doradczych dostępne są na portalu www.tacysami.edu.pl. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy również do obejrzenia serialu dokumentalnego „Tacy Sami”, opowiadającego o aktywizacji zawodowej kobiet, którego wszystkie odcinki dostępne są pod adresem.

Okres realizacji projektu: 01.01.13-30.04.14

Projekt „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorzy: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw