Celem konkursu „Powrót do przyszłości” realizowanego w ramach programu aktywnej edukacji pn."Północna strategia ochrony różnorodności biologicznej" jest zainspirowanie uczniów do podjęcia indywidualnych inicjatyw i działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności zwrócenia ich uwagi na innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w rolnictwie przyjaznym środowisku.

 

W konkursie duży nacisk kładziemy na:

  • Samodzielność w poszukiwaniu inicjatyw lokalnych mających na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenach rolniczych;
  • Kreatywność w wyborze technologii i rozwiązań produkcyjnych w rolnictwie;
  • Zaproponowanie innowacyjnych systemów produkcji rolnej, które będą uwzględniały m.in. przeciwdziałania procesom zakwaszania i odwadniania gleb oraz skażenia toksycznymi związkami chemicznymi;
  • Uwzględnienie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.

Odbiorcami konkursu są uczniowie ze szkół zawodowych o profilu rolniczym z województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.  Konkurs realizowany będzie od 21.03.2016 do 15.06.2016 roku – komisja konkursowa będzie oceniać prace w III kwartale 2016 roku, zaś podsumowanie i wręczenie nagród odbywać się będą w IV kwartale 2016 roku.